jun
06
2024

Arbeidsutvalget i Pihl AS - Brukerbetaling 

REFERAT

Møtested: Pihl kontoret, Sjusjøen, Møtetid: 23. mai kl 14:00 – 15:00 

Til stede: Roar Pedersen (Ljøsheim), Jon Andersen (Sjusjøen), , Eivor Øen (Skvaldra/Åstdalen) og Hans Otto Olsen (Elgåsen) 

Fra administrasjonen: Per Fineid (bestyrer) og Laila H Wik (kontorleder) 

  1. Satser for Brukerbetaling 2024 

Korrigert grunnlag for brukerbetaling var sendt ut i forkant av møtet. Innspillene fra Eivor Øen ble gått gjennom og korrigert til korrekt kostnadsbærer. Laila H Wik gikk gjennom endringene fra forrige versjon. Grunnlaget for og fordeling av maskinkostnader og kostnader personal/drift ble gjennomgått og forklart. Oversikten over fordelingen og hva som inngår i postene sendes ut til Arbeidsutvalget i etterkant av møtet. 

Per Fineid informerte om at vannprøver tas 4 ganger i året. Kostnaden med farekartlegging er en engangskostnad i 2023 som er pålagt av Mattilsynet for å sikre kvaliteten på vanninntakene. 

Kostnaden for vann på Elgåsen er redusert med kr 300 000,- for nytt tappepunkt etablert i 21-23. Reduksjonen fremkommer som egen linje i grunnlaget og opplyses om i den informasjonen som legges ut. 

Grunnåsen og Ljøsheim skal ha like satser i faktureringen. 

Fordelingen av veikostnader og vannkostnader gjøres kun på det antall hytter som faller innenfor reglene vedtatt i Arbeidsutvalget. Se mer informasjon: https://pihlske.no/hytteeier/festeforhold/servicetiltak/grensetilfeller-for-brukerbetaling/ 

Det betyr at for eksempel veikostnader på Hamarseterhøgda fordeles på 96 hytter mens vannkostnader fordeles på 145 hytter. Mange av hyttene i området ligger langs hovedvei og belastes derfor ikke for hyttevei. 

Vedtak: 

Det er enighet om satsene for brukerbetaling 2024. 

Pihl lager en oversikt som beskriver de tiltak som er gjennomført i de enkelte områder. Denne oversikten legges også ut på Pihl sin hjemmeside i forbindelse med informasjon om nye satser og utsendelse av faktura. All informasjon sendes Arbeidsutvalget til gjennomgang og godkjenning før publisering.

  1. Planer for kommende 3 års periode 

Det legges opp til et høstmøte (oktober/november) for avklaring av strategi/ambisjonsnivå på vann og vei for kommende periode. Ønskede tiltak fra hytteområdene spilles inn fra representantene i Arbeidsutvalget samtidig. 

  1. Søppelhåndtering 

Sirkula jobber med ny ordning for søppel i fjellet. Per Fineid sender ut rapportene fra Sirkula til informasjon. Det skal etableres Molokløsninger flere steder og containere fjernes. 

  1. Referat fra møtene 

Administrasjonen lager et sammendrag av hovedtrekkene fra møtene som legges ut på hjemmesiden. 

Del dette:
magnifiercrosschevron-down