jun
03
2021

Brukerbetaling versus serviceavgift

EAK Vel har deltatt i et arbeidsutvalg viss oppgave har vært å komme Pihl AS som er grunneier i møte med den mye omtalte serviceavgiften. For å få plass ved forhandlingsbordet har velforeningene (her representert ved forhandlingsutvalget) akseptert at grunneier har krav på en avgift i tillegg til festeavgiften. Heretter omtalt som brukerbetaling.

PRESSEMELDING

Hamar, 2 juni 2021 

Det er oppnådd forlik i sak om serviceavgift 

Bakgrunn:
I løpet av en 5 års periode innførte samtlige grunneiere i Ringsakerfjellet i tur og orden serviceavgift for festetomter. Det ble mye støy rundt dette og mange unnlot å betale avgiften. Velforeningene slo seg sammen og engasjerte advokat. Etter en grundig gjennomgang av mange festekontrakter ble noen plukket ut i saken. Opprinnelig var saken berammet for Hedmark Tingrett høsten 2020. Velforeningene og Phil AS valgte sommeren 2020 å forsøke å finne en minnelig løsning gjennom forhandlinger. Forhandlingene har ført frem og alle vel og grunneiere har sluttet seg til overenskomsten. Forliket vil være et godt grunnlag for et bedre samarbeid mellom grunneiere og hytteeiere i Ringsakerfjellet. Den pågående rettsaken for Hedmarken tingrett vil bli hevet som forlikt.   

Disse velforeninger i Ringsakerfjellet stiller seg bak forliket;
Ljøsheim Vel
Øyungen Vel
Skvaldra Vel
Gammelskolla Vel
Hamarsetra Vel
Rømåsen Vel
Sjusjøen Vel
Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel

Følgende grunneiere stiller seg bak forliket:
Nes Almenning
Brøttum Almenning
Ringsaker Almenning
Pihl AS

Innholdet i avtalen
Hytteeierne og grunneierne er enige om at de som har rett til å kjøre på en veg eller bruke et vannanlegg også har plikt til å betale for vedlikehold av dette. Der det finnes inngåtte avtaler gjelder disse fortsatt. Der det ikke finnes avtaler tilrår forhandlingsutvalget brukerbetaling for hytteeierne. 

Det er lagt opp til delaktighet for hytteeierne, både for å påvirke tiltakene som skal gjøres framover og gjennom dokumentasjon av kostnader for tiltak som har blitt gjort. Det skal være full åpenhet. 
I tillegg til hovedspørsmålet om brukerbetaling har også forhandlingsutvalget kommet fram til enighet om spørsmål knyttet til bomavgifter for hovedvegnettet, innløsningssaker i Pihl, og spørsmål knyttet til festevilkår. 
Både hytteeierne og grunneierne ønsker å opprettholde de gode fellestjenestene i Ringsakerfjellet. Med denne enigheten vil dette arbeidet kunne fortsette på en god måte. 

På vegne av Forhandlingsutvalget som har bestått av:

Hytteeierne
Vegard Strøm, Øyungen Vel
Anborg Bogsti, Øyungen Vel
Erik Alver, Sjusjøen Vel
Erik Helli, Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel
Adv. Knut Westrum

Grunneierne
Marianne Olssøn 
Per Fineid 
Advokat Matias Apelseth 

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

chevron-down