jul
04
2023

Kommuneplanen 2024-2040

Referat fra møte med Pihl AS

Tema:

Grunneiernes innspill til neste revisjon av kommuneplanen 2024 – 2040

Sammen med de andre velforeninger i Ringsakerfjellet var EAK Vel invitert for å få fremlagt grunneiernes innspill med svarfrist 1. juli 2023.07.02

Møtet var også vektlagt følgende tema:

  • Renovasjon i fjellet
  • Parkering i fjellet
  • Trafikkavvikling i fjellet

Generelt:

Det er en kjensgjerning at det må jobbes mer med forbedring av infrastruktur, særlig i Sjusjøen-området. Det er en utfordring og mangel på parkeringsplasser vinterstid.

Etter en kort presentasjon av de tilstedeværende startet almenningsbestyrer Mathias Neraasen som er leder for Ringsaker Almenning med å presisere følgende:

Alle grunneiere lever av arealene som de eier og de har alle et ønske om å forvalte disse ut fra beste måte. Som skogforvaltere er de vant med å se ting utfra et 100-års perspektiv.

Vi vil oppleve at det ikke vil være samme utbyggingsfart som vi har hatt i de senere år. De nye kommunale og nasjonale føringer tilsa nå at særlig hytteutbygging ville oppleve å møte en langt mer restriktiv holdning.

Grunneiere hadde også gått sammen om å få utredet en grundig Natur & Landskapsanalyse som vi også ville få oversendt.

Ny bebyggelse

Neraasen fortsatte videre med å orientere om utbygging på Svarthaugen som ligger syd for Eftastjennet/Natrustilen. Her var de kommet langt i planleggingen, men så at disse nå måtte endres og planer endres, og de så for seg leiligheter i 4 etasjer, men tilpasset terrenget. Dette var RA sitt eneste og store utbyggingsprosjekt.

Områder øst for skianlegget skulle bevares, -selv om dette kunne bli et attraktivt og flott tomteområde.

Skiløyper

RA la vekt på å utvikle løypenettet fra Natrudstilen og opp til fjellet, slik at man kunne redusere ekstra bilkjøring.

Vinterveg mellom Natrudstilen/Ljøsheim

Dette er en vei som ble etablert for å forenkle tilgang til skianlegget på vinterstid. Det foreligger pr ingen plan om å utbygge denne til helårsveg.

Brøttum Almenning

Almenningsbestyrer Jan Tore Hemma startet med å fortelle at de hadde trukket tilbake et stort område som var tenkt utviklet og hadde i stedet funnet å ville videreutvikle et alternativt område som ligger langs Nordsetervegen. Området er på ca 30-40 mål. De så også for seg at å fortette deler av allerede utbygget område.

Pihl AS

Neste ut var daglig leder Per Fineid som startet med å fortelle at det ikke er aktuelt med utbygging/fortetting på østsiden av Åsta-elva. Likeså opplyste han om at RK ikke ønsker å føre VA innenfor Kroksjødemningen. I praksis betyr det at det heller ikke blir mulig for Pihl å foreta fortetting fordi man da ført om omregulere arealet. Det lar seg altså ikke gjøre uten VA.

Pihl har i samarbeid med Nes almenning et større utbyggingsområde øst for Grunna/Ljøsvann på ca 1200 mål. Her er det lagt opp til strøm.

Videre er det langt opp til en utvidelse av tomteareal på ca 130 mål i randsonen rundt Tokstadmyra. Dette området vil det jobbes mer med når vannkonflikten med kommunen blir løst.

Renovasjon

Sirkula har ansvar for innsamling av avfall og jobber med en ny plan for utsetting av avfallsbeholdere. Ingen velforening er blitt kontaktet så pt vet vi faktisk ikke hva dette vil gå ut på. Det vi vet er at kontainere vil bli fjernet og erstattet med delvis nedgravde avfallskuber.

Erik Helli

Referent

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

magnifiercrosschevron-down