feb
02
2022

Når er webkamera tillatt?

Når er webkamera tillatt? Stadig flere installerer overvåkningskameraer på hytta. Hva er lov og hva er ikke lov? Svaret finnes både i regelverket om personopplysninger og i føringer fra Datatilsynet. I det følgende vil jeg gi en oversikt over utgangspunktene for hva som er tillatt og ikke tillatt.

Av: Adv.flm. Tora Fæste og Advokat Mauritz Aarskog, Advokatfirmaet Østby Aarskog AS

Når er kameraovervåking tillatt?

En privatperson kan lovlig overvåke sin hytteeiendom på enkelte vilkår, på samme måte som man kan overvåke sin egen bolig og hage.  Overvåkningen må ha et formål. Det kan være en hytteeiers behov for å følge med på hytta for å hindre innbrudd eller hærverk.

I tillegg må kameraovervåkningen være nødvendig. Vil det hjelpe? Finnes det alternative tiltak, som fysisk sikring? Kameraovervåkning kan ha en forebyggende effekt, som gjør at risikoen for innbrudd eller hærverk blir mindre. Det er enklere og billigere enn alternativer som inngjerding, bom på innkjøringsveien e.l.

Lovlig overvåkning er begrenset til hytteeierens egen eiendom. Det må foretas en interesseavveiing mellom naboens rett til privatliv, allmenhetens krav på fri ferdsel, og hytteeierens behov for å passe på sin eiendom.

Dette betyr at et kamera må være stilt inn slik at det følger med på hytteeierens egen private innkjøring og hytte med evt. garasje, ikke naboens eiendom eller fellesområder der det er rett til fri ferdsel. Hvis man er i tvil, er det enkleste å spørre naboen om kameraovervåkningen er i orden eller ikke.

Man skal informere om kameraovervåking. Informasjonen skjer med lett synlige skilt, hvor det fremgår at det er kameraovervåking, hvem som har ansvaret, formålet med overvåkingen og hvor man kan få ytterligere informasjon. I tillegg bør en hytteeier på forhånd informere naboene om at man planlegger å sette opp et kamera, hvorfor man ønsker å overvåke og omfanget av overvåkingen. Slik åpenhet kan være en nyttig investering i et godt miljø blant hyttenaboene.FaktaDatatilsynet er både tilsyn og ombud. Datatilsynets oppgave er å føre kontroll med at personvernregelverket etterleves, og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem».

Kameraovervåking kan både forebygge et lovbrudd, og opptakene kan være et bevis hvis det skjer lovbrudd. Opptakene skal slettes fortløpende med et rimelig intervall. Datatilsynet anbefaler syv dager som en tommelfingerregel, ettersom folk flest vil ha oppdaget relevante hendelser innen den tid. Unntaket er hvis man har oppdaget en hendelse, f.eks. innbrudd eller hærverk, som man vil anmelde til politiet.

Når er kameraovervåking ikke tillatt?

Personvernreglene begrenser hva en hytteeier kan gjøre. Disse reglene står sterkt, og følger blant annet av Grunnloven § 102. Naboen har krav på privatliv, og en hytteeier har plikt til å respektere det. Det betyr at man ikke kan overvåke sine naboer. Ei heller kan en hytteeier på eget initiativ overvåke en hyttegrends fellesområder med sitt webkamera.

Hvis derimot hytteeierne går sammen og er enige, kan hytteforeningen eller sameiet bli enige om felles kamera, f.eks. ved felles innkjøring. Det kan være lurt å ta opp temaet på møte mellom hytteeierne i forkant, og bli enige i tråd med vanlige vedtektsbestemmelser.

Skjult overvåking er ikke tillatt. Ei heller er det tillatt å benytte uekte kameraovervåkingsutstyr eller skilting, oppslag eller lignende som gir inntrykk av kameraovervåking.

Hvis du mener at du er ulovlig overvåket av en hyttenabo, bør du å ta opp saken med vedkommende. Mye kan løses gjennom kommunikasjon. Hvis det ikke hjelper, er det mulig å anmelde naboen til politiet for brudd på privatlivets fred. Du kan også gå rettens vei og kreve fjerning av kameraovervåkning i strid med personopplysningsloven eller i strid med naboloven.

Fakta

- Kameraovervåking av egen hytte er tillatt.

-Det må informeres om slik overvåking med synlige skilt.

-Personvernreglene hindrer overvåking av naboene eller fellesområder

-Åpenhet om overvåking av egen hytte kan forebygge uenighet blant hyttenaboene

Del dette:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

magnifiercrosschevron-down